Iva Roháčová

prekladateľka

korektorka

Účasť na prekladoch

Rola Počet
preklad 1
korektúry 2
testovanie 2