Granis

prekladateľ

Účasť na prekladoch

Rola Počet
preklad 3
korektúry 1
testovanie 3