Gaunt

prekladateľ

korektor

Účasť na prekladoch

Rola Počet
preklad 16
korektúry 8
testovanie 13