Gaunt

prekladateľ

korektor

Účasť na prekladoch

Rola Počet
preklad 15
korektúry 8
testovanie 12