Gaunt

prekladateľ

korektor

Účasť na prekladoch

Rola Počet
preklad 14
korektúry 5
testovanie 10