Michal Bobuš

Michal Bobuš

prekladateľ

korektor

tester

Som veľkým zástancom toho, že tie najlepšie umelecké diela by sme si mali vychutnávať len v slovenčine a češtine. Keďže súčasná situácia v hernom biznise neumožňuje vznik dostatočného množstva prekladov, je to na našej komunite, kam patria aj Lokalizácie.

Autorove preklady