Tropico 6
Tropico 6

Tropico 6

Tropico 6 predstavuje ďalšiu časť známej budovateľskej stratégie, v ktorej sa opäť ocitnete v tropickom „raji“. Osud Tropica spočíva vo vašich rukách, takže budujte, spravujte ekonomiku, vytvorte prosperujúci národ a, samozrejme, nedovoľte iným národom, aby zasahovali do suverenity vášho štátu.

Tropico 6

Galéria