Tropico 6
Tropico 6

Tropico 6

Tropico 6 predstavuje ďalšiu časť známej budovateľskej stratégie, v ktorej sa opäť ocitnete v tropickom „raji“. Osud Tropica spočíva vo vašich rukách, takže budujte, spravujte ekonomiku, vytvorte prosperujúci národ a, samozrejme, nedovoľte iným národom, aby zasahovali do suverenity vášho štátu.

Tropico 6

Verzie prekladu

Verzia Poznámky Dátum

2.5

 • preložené nové texty z aktualizácie v.20 (971) - 1 nový div

7. apríl 2023

2.4

 • preložené nové texty z aktualizácie v.19 (910) - 3 nové divy
 • opravených pár chybičiek

29. január 2023

2.3

 • preložené nové texty z aktualizácie v.18 (825)

14. september 2022

2.2.1

 • preložené nové texty z aktualizácie v.16 (610)

16. december 2021

2.2

 • preklad DLC Festival

16. október 2021

2.1.2

 • preložené nové texty z aktualizácie v.14 (379)
 • opravené chyby v preklade

22. jún 2021

2.1.1

 • preložené nové texty z aktualizácie v.13 (303)

2. apríl 2021

2.1

 • preklad DLC Caribbean Skies

9. február 2021

2.0

 • prvá verzia dostupná na Lokalizácie.sk

23. august 2020

+- Licencia

A. Licenčná charakteristika lokalizácie

Lokalizácia je určená pre spoplatnený produkt šírený podľa platných medzinárodných licencií a autorských práv. Lokalizácia je odinštalovateľná, takže do hry nijakým nemenným spôsobom nezasahuje. Do hry sa po nainštalovaní lokalizácie nepridáva nijaká reklama súvisiaca s jej autormi, ich podporovateľmi alebo inými skupinami, zariadeniami, produktami či spoločnosťami, s výnimkou Autorov, kde môžu, ale nemusia byť uvedené osoby, ktoré na lokalizácii pracovali.

B. Základné stanovy

Vydanie lokalizácie podlieha licenciám o medzinárodných autorských právach. Je zakázané ju akokoľvek modifikovať bez povolenia autorov lokalizácie podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve. Vytvorením lokalizácie vzniká duševné vlastníctvo práce všetkých ľudí, ktorí sa na nej zúčastnili. Porušenie môže viesť k sporu akéhokoľvek druhu. Autor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym používaním lokalizácie či prípadné softvérové chyby.

C. Ďalšie šírenie diela

Ak by ste mali záujem rozširovať lokalizáciu ďalej, či už umiestnením na vlastnú internetovú stránku alebo optické média, stačí napísať na e-mailovú adresu autorov lokalizácie a dohodneme sa. Lokalizáciu je zakázané šíriť za akýkoľvek poplatok. Ak sa tak stane, stali ste sa obetou krádeže. Ďalej sa zakazuje šíriť ľubovoľné časti prekladu vrátane technickej realizácie bez výslovného súhlasu autorov.

D. Dodatok

Je vyslovene zakázané kopírovať akúkoľvek časť prekladu, či už ide o jazykové, programové alebo grafické materiály, to isté sa týka aj technickej realizácie projektu. Vedomé obchádzanie hociktorej časti vyššie stanovených podmienok sa berie za ich porušovanie. Ak máte záujem o spoluprácu či technické poradenstvo, stačí napísať na e-mailové adresy uvedené v dokumentácii, vyhneme sa tak zbytočným komplikáciám. Ak máte záujem zaslať autorom určitú finančnú čiastku za spokojnosť s lokalizáciou, pokračujte rovnakým spôsobom.

E. Modifikácia diela

S odvolaním sa na bod B je ďalej výslovne zakázané používať túto lokalizáciu a jej ľubovoľné súčasti na tvorbu iných jazykových lokalizácií. To sa týka slovenského textu a názvoslovia, obsiahnutých nástrojov na úpravu hry vytvorených autormi tejto lokalizácie, lokalizovaných audiovizuálnych herných materiálov, súborov s lokalizovanými písmami.