Tropico 6
Tropico 6

Tropico 6

Tropico 6 predstavuje ďalšiu časť známej budovateľskej stratégie, v ktorej sa opäť ocitnete v tropickom „raji“. Osud Tropica spočíva vo vašich rukách, takže budujte, spravujte ekonomiku, vytvorte prosperujúci národ a, samozrejme, nedovoľte iným národom, aby zasahovali do suverenity vášho štátu.

Tropico 6

Napísali o nás

Lesk a bieda slovenských lokalizácií

Obšírnejší článok z dielne SomHráč.sk z roku 2020 venujúci sa histórii a aktuálnemu stavu slovenských herných lokalizácií.

Čítať na [somhrac.sk]

Novinky zo sveta slovenských lokalizácií

Tlačová správa na SomHráč.sk ohlasujúca viacero našich slovenských prekladov.

Čítať na [somhrac.sk]